• Erməni addımı

Tarixdə yeri, vətəni olmayan bir millət aydın məsələdir ki, özünə uydurma tarix, uydurma vətən yaratmaq üçün min bir hiyləylə, satqınlıqla, ikiüzlülüklə, yaltaqlıqla, vəhşiliklə saxta tarix və saxta vətən yaratmaq həvəsində olacaq. Hətta həmin bu saxta millətin ilk addımları cəm halında kiminsə qapısında dilənçilik, yaltaqlıq, hamballıq edərək toplanması olacaq. Toplandıqdan sona sayları artdıqca digər ərazilərdə də min bir rola girərək həmin hiyləgər planlarını həyata keçirmək üçün yenidən kimlərəsə yaltaqlanaraq və ikiüzlülük siyasətini həyata keçirəcəklər. Bütün bu istəklərini reallaşdırdıqdan sonra, ikinci addımlarını atmaq üçün bir az vaxt qazanıb həmin ərazidə yaşayan yerli millətin adət-ənənələrini, mətbəxini, tarixini mənimsəyib öyrəndikdən sonra addımlamağa başlayırlar. Hər addımda yeni bir hiylə olur. Bu hiylənin qurbanları da ilk öncə öz içlərində özləri tərəfindən qanları tökülən öz milləti olur. Beləliklə, yerli millətin gözündə məzlum, günahsız, daha da yazıq görünmək üçün bu addımı ataraq öz çirkli qanlarını yerli millətə məxsus təmiz, barlı-bərəkətli, tarixi torpağına tökəndən sonra qatilin başqa millət tərəfindən olduğunu söyləyib, sübut etməyə çalışırlar. Bununla da özlərinin qondarma “soyqırım” tarixinin bünövrəsini qoyurlar. Bir millətki tarixə bir xalq kimi düşmək üçün “soyqırımla” gələ, o xalq ən bədbəxt xalq sayılır.
Üçüncü addımları bir qədər zaman keçdikdən sonra özləri tərəfindən başqasının tarixi torpağında öz çirkli qanlarını tökdükləri azmış kimi, hətta belə bir “deviz” dilə gətirirlər: “Bu torpaqlarda erməni qanı tökülüb. Bu torpaqlar erməni qanı ilə yoğrulub.” Bu addımlar sayəsində onu sübut etməyə çalışırlar ki, guya bura ermənilərin tarixi yaşayış məskəni olub və bu günə kimi də öz “qanları bahasına” qoruyub saxlayıblar. Yadıma atalar sözü düşdü – “Nə yoğurdun, nə yapdın hazırca kökə tapdın.”
Dördüncü addımları isə əvvəlki addımlarına nisbətən daha iri miqyaslı olur, daha səs- küylü olur. Başlayırlar quduz itlər kimi ulamağa. Bu cür ulamaqla öz qondarma “soyqırımı”nı dünyaya sübut eləmə çalışırlar.
Beşinci addımları isə onların iç üzünü daha da açır. Bu addımla başqa millətin əlaltısı olub, əlbuyuruğu olub, onların kölgəsində kölgələnərək öz çirkin niyyətlərini reallaşdırmağa davam edirlər, arzu-istəklərini dilə gətirərək – “Dənizdən dənizə “Böyük Ermənistan” yaradacağıq” – deyirlər. Başları üzərində olan öz havadarlarına arxalanaraq, bir zamanlar bunlara qapılarında yatmaq üçün yer verən, onlara çörək verən bir xalqa qarşı təzyiqlər etməyə başlayırlar. Özləri kimilərin köməyindən istifadə edərək, bunlara qucaq açan xeyirxah millətə xəyanət edib onların məhvinə, deportasiyasına, soyqırımlarına nail olurlar.
Ermənilərin xəyanətinin qurbanları, hiylələrinin əsirləri qapılarında sığınmaq üçün yer verən, ocaqları başında isinmək üçün yer ayıran, qarınlarının doyması üçün süfrə başına yerləşdirən günahsız azərbaycanlılar – türklər oldu – millətim oldu. Bunların addımları hələ də davam etməkdədir. İndi isə Abxaziyanı öz tarixi torpaqları adlandırmağa çalışırlar. Əşi, bu ermənilərdən nə pis şey desən gözləmək olar. Hələ də bunlar “Dənizdən dənizə “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiasından əl çəkmirlər, deyəsən. Saxta tarixlə, saxta dövlətlə, saxta mətbəxlə, saxta musiqi ilə, saxta “soyqırımla” tarixdə qalmaq istəyən dövlət çox keçməz ki, məhz elə tarix qarşısında da etdiyi əməllərə görə cavab verəcəklər. Növbəti addımları çox güman ki, özlərinin məhvinə səbəb olacaq. Bu an çox uzaqda deyil.

 

24.08.2016 14:39
Bölmə Tarix


Müəllif Elvin Babayev